Grip op voorraadbeheer met QR-codes

Bij het kweken van planten komt een complexe administratie kijken. Green Digit ontwikkelde een app waarmee - via een QR-code - per partij planten data geregistreerd kan worden.

Een grote tuinder in België kweekt op circa 30 hectare een groot scala aan plantensoorten. Door de jaren heen is de tuinder steeds meer gaan automatiseren om topkwaliteit te blijven garanderen. Green Digit werd ingeschakeld voor de ontwikkeling van een app om meer grip te krijgen op het voorraadbeheer en om registraties van activiteiten te vereenvoudigen.

Bij het kweken van miljoenen planten komt een complexe administratie kijken. Denk daarbij aan het bijhouden van het aantal opgepot, uitgevallen, verkocht en gereserveerd. Maar ook het bijhouden van activiteiten zoals snoeien, wijderzetten en bespuiten. En dat voor elke soort.

Eenvoudig data registreren in een app

Voor de tuinder is het heel waardevol om bij te houden wat er per partij planten gebeurt. Met de app van Green Digit kan een medewerker – terwijl hij door de tuinen en kassen loopt – per partij een QR-code scannen met zijn/haar smartphone. In de app kan vervolgens snel en eenvoudig data geregistreerd worden. Denk daarbij aan het aantal opgepotte planten, het aantal uitgevallen planten en diverse uitgevoerde handelingen zoals snoeien en bespuiten.

Verbeteren aan de hand van data

De verzamelde gegevens in de app worden automatisch opgeslagen en weergegeven in een dashboard. Dit dashboard geeft een actueel overzicht van de voorraad. Maar ook diepgaande inzichten zoals de uitgevoerde werkzaamheden per partij, het aantal planten per m2 en het aantal uitgevallen planten als gevolg van droogte of ziekte.

Verkoopmedewerkers hebben hiermee een compleet overzicht van de voorraad en besparen veel tijd in het uitzoeken en afhandelen van orders. Aan de hand van de inzichten kan de tuinder zijn processen verder verbeteren en kan er nog gerichter en doeltreffender geproduceerd worden. Een ontzettend mooie stap in datagedreven verbeteren.

Andere klantverhalen

Op welke manier mogen we jou
helpen verbeteren?

Wil je eens vrijblijvend sparren over jouw uitdaging?
We denken graag met je mee!