GreenDigit B.V. (KvK 83499628), hierna te noemen GreenDigit, verleent u hierbij toegang tot greendigit.nl (hier na te noemen de Website).

Op de website publiceert GreenDigit hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door GreenDigit zelf en derden zijn aangeleverd. GreenDigit behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van GreenDigit.

Beperkte aansprakelijkheid 

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van GreenDigit.

In het bijzonder zijn alle prijzen of enige andere aanbiedingen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij GreenDigit en haar licentiegevers, tenzij anders aangegeven. Voor de illustraties op de homepage en dienstenbladzijde is gebruik gemaakt van Storyset.