5 valkuilen in datagedreven werken

Datagedreven werken kent veel voordelen. Het geeft zekerheid en vertrouwen om kleine en grote zakelijke beslissingen te kunnen nemen op basis van feiten. Ofwel: op basis van (actuele) data. Toch zijn er ook valkuilen. Bij een verkeerde aanpak zal de impact nihil zijn. Bovendien kan dit leiden tot geldverspilling en torenhoge frustraties. In dit blog staan we stil bij 5 valkuilen in datagedreven werken. 

1. Gebrek aan een duidelijke strategie

Een van de meest voorkomende valkuilen in datagedreven werken is het ontbreken van een duidelijke strategie. Het verzamelen van data zonder een specifiek doel kan leiden tot het verzamelen van overbodige gegevens of het nemen van beslissingen die niet relevant zijn voor de bedrijfsdoelen.

Tip: Definieer heldere doelstellingen en identificeer de specifieke gegevens die nodig zijn om die doelen te bereiken. Ontwikkel een plan dat aangeeft hoe deze gegevens worden verzameld, geanalyseerd en toegepast. Bij Green Digit hebben we een eigen werkwijze ontwikkeld, waarbij we snel en grondig inventariseren hoe we datagedreven werken het beste kunnen implementeren binnen een organisatie. 

2. Onjuiste of onvolledige data

Het gebruik van verkeerde of onvolledige data kan leiden tot vertekende inzichten en beslissingen op basis van onjuiste informatie. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de gegevens die worden gebruikt van hoge kwaliteit zijn. Ook het borgen van de juiste methoden om de gegevens te verzamelen, op te slaan en te analyseren, is van essentieel belang. 

Tip: Controleer de gegevensbronnen regelmatig en zorg ervoor dat jouw medewerkers bekend zijn met gegevensvalidatie. Dit is een vaste stap die wij bij Green Digit altijd nemen voordat we data-analyses in de praktijk gaan inzetten.

3. Verwaarlozing van menselijke expertise

Hoewel datagedreven werken erg waardevol is, kan het verwaarlozen van menselijke expertise een grote valkuil zijn. Het is belangrijk om te erkennen dat gegevens alleen geen magische oplossing bieden voor een probleem. De intuïtie en ervaring van mensen zijn nog steeds van onschatbare waarde bij het interpreteren van gegevens en het nemen van beslissingen.

Tip: Creëer een cultuur waarin zowel datagestuurde inzichten als menselijke expertise worden gewaardeerd en gecombineerd. Zorg ook voor voldoende training in het analyseren en interpreteren van data. Hierbij kan Green Digit het verschil maken. Wij maken niet enkel dashboards, maar helpen ook bij het inzetten van data in de dagelijkse bedrijfsvoering.

4. Onvoldoende betrokkenheid van belanghebbenden

Datagedreven besluitvorming moet worden ondersteund door een actieve betrokkenheid van belanghebbenden binnen de organisatie. Als belangrijke belanghebbenden niet worden betrokken bij het proces, kan dit leiden tot weerstand tegen verandering en het niet benutten van de volledige potentie van datagedreven werken.

Tip: Betrek de eindgebruiker van dashboards bij de ontwikkeling. Zo krijgen zij meer het gevoel dat het van henzelf is. Ook zijn deze mensen belangrijke ambassadeurs richting mede-collega’s. Binnen Green Digit hebben we een speciaal stappenplan ontwikkeld waarbij het ontwerp en gebruik nauw worden afgestemd met eindgebruikers. 

5. Onnodig complex

Het kan overweldigend zijn om te werken met grote hoeveelheden data en complexe analyses. Het is gemakkelijk om te verdwalen in een zee van gegevens en technische details. Dit kan leiden tot besluiteloosheid. In deze situaties neemt het eerste enthousiasme van het betrokken team snel af, met het risico dat datagedreven werken een stille dood sterft.  

Tip: Begin klein en focus op de belangrijkste uitdagingen of kansen binnen jouw organisatie. Wanneer het team vertrouwd raakt met de processen en technologieën kun je de datagedreven capaciteiten gaan uitbreiden. Green Digit streeft ernaar om zo snel mogelijk waarde toe te voegen. Dat houdt in dat we beginnen met het uitwerken en implementeren van de oplossing met de hoogste prioriteit, zodat een organisatie daar gelijk de vruchten van kan plukken. 

Kortom: Datagedreven werken biedt enorme mogelijkheden voor bedrijven. Tegelijkertijd is het belangrijk om de valkuilen te herkennen en te vermijden. Een duidelijke strategie, een goede kwaliteit van data, het benutten van menselijke expertise, het betrekken van belanghebbenden en het vermijden van overweldigende complexiteit zijn cruciale aspecten om succesvol datagedreven te werken. Bij Green Digit staan we klaar om jouw organisatie te helpen om succesvol aan de slag te gaan.  

In een notendop

Datagedreven werken kent veel voordelen, maar bij een verkeerde aanpak zal de impact nihil zijn. Ga goed voorbereid aan de slag en vermijd deze 5 valkuilen!

Andere kennisartikelen

Op welke manier mogen we jou
helpen verbeteren?

Wil je eens vrijblijvend sparren over jouw uitdaging?
We denken graag met je mee!